جستجوی کوچینگ

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
A) پشت‌پرده‌ها و ناگفته‌های کوچینگ و آموزش‌های موفقیت و ثروت
A) پشت‌پرده‌ها و ناگفته‌های کوچینگ و آموزش‌های موفقیت و ثروت

"حتماً این بخش را اول ببینید." در این مصاحبه دکتر مرتضی احمدی‌منش، صادقانه مسائل پنهان دنیای آموزش را روشن می‌نماید تا شما بتوانید با دیدی درست، نسبت به انتخاب راه صحیح و استاد واقعی خود اقدام نمایید.

افتخارات و تقدیرها
افتخارات و تقدیرها

بیش از ده‌ها تقدیرنامه از ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و...